Wykop studni głębinowej kontra przepisy i pozwoleniaWiercenie studni głębinowej jest coraz popularniejszym rozwiązaniem, które warto zastosować zarówno jeśli chcemy osiągnąć pewną niezależność, jak i kiedy nie mamy możliwości podpięcia się do sieci miejskiej. Przed przystąpieniem do prac, należy jednak poznać przepisy i pozwolenia, konieczne do spełnienia wszystkich wymogów. O czym warto więc pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule. 

Pozwolenie na rozpoczęcie prac - kiedy wymagane?

Według obowiązujących przepisów prawnych, zawartych m.in. w Ustawie prawo budowlane, zgłoszenie wywiercenia studni głębinowej nie jest konieczne jeśli:

  • głębokość odwiertu nie przekracza trzydziestu metrów,
  • woda pozyskiwana ze studni jest wykorzystywana jedynie prywatnie, czyli na własne potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Jeśli wspomniane czynniki nie są spełnione, czyli jeśli studnia jest głębsza niż trzydzieści metrów lub jeżeli pobór wody jest większy niż 5m³ na dobę, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Formalności te kosztują kilkaset złotych, jednak ich dopełnienie jest niezbędne, a kary przewidziane za ewentualne zaniechanie są bardzo dotkliwe.

Przepisy dotyczące lokalizacji

Ważnym czynnikiem, o którym należy pamiętać przed rozpoczęciem odwiertu jest zaplanowanie usytuowania studni. Co ważne, obowiązujące przepisy nie są wymysłem, ale stanowią ochronę dla naszego zdrowia. Woda, którą pozyskujemy ze studni jest przecież wodą pitną, którą będziemy spożywać. Musi więc spełniać najwyższe standardy jakości. 

Niezbędne informacje możemy znaleźć m.in. w II rozdziale VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 31 ust.1 tego rozporządzenia, należy zachować następujące parametry:

„Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:

  • do granicy działki - 5 m;
  • do osi rowu przydrożnego - 7,5 m;
  • do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m;
  • do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m;
  • do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.”

Wróć do bloga