Jak pogłębić studnię?Studnia na przydomowej działce to spore udogodnienie w przypadku, gdy nie mamy dostępu do sieci wodociągowej lub chcemy posiadać własne, niezależne ujęcie wody. Nasza firma specjalizuje się w wierceniu studni głębinowych. Oprócz tego zapewniamy też fachowe wsparcie przy pogłębianiu studni.

Pogłębianie studni to usługa skierowana do osób, które studnię posiadają, jednak z różnorodnych przyczyn nie mogą z niej korzystać. W tym artykule podpowiadamy, w jaki sposób wykonywane są prace związane z pogłębianiem przydomowego ujęcia wody.

Kiedy należy wykonać prace związane z pogłębieniem ujęcia wody?

Konieczność pogłębienia studni może wynikać z różnych przyczyn. W przypadku studni kręgowych z czasem może dojść do degradacji i zaniedbania zbiornika, np. poprzez gromadzenie się osadów na dnie. Problemem wielu starszych studni jest zapadnięcie się całej konstrukcji w wyniku znacznego obniżenia poziomu wody. Często również zdarza się, że w wykonanym odwiercie nie ma wody na tej głębokości, na jakiej przewidywano jej obecność. Wówczas niezbędne jest pogłębienie jej o kolejne metry. To zdecydowanie lepsze wyjście z sytuacji niż kopanie kolejnego zbiornika w innym miejscu.

Specyfika pogłębiania ujęcia wody, jakim jest studnia

Pogłębianie studni odbywa się poprzez wiercenie, które może być wykonywane do nawet 10 m w dół. Proces ten przebiega z zastosowaniem odpowiednich sprzętów i technik. Do dyspozycji mamy kilka sposobów, a wybór konkretnej metody zależy przede wszystkim od czynników technicznych, które występują w danym miejscu. Dotyczy to m.in. własności fizykomechanicznych skał, takich jak np. twardość, porowatość, zwięzłość czy plastyczność.

Po wykonaniu odwiertu na odpowiednią głębokość, umieszczane są rury osłonowe oraz filtry, które pozwalają na pozyskanie wody z warstw wodonośnych.

Po przeprowadzeniu tych prac konstrukcyjnych należy wykonać pompowanie oczyszczające, a następnie pobrać próbkę wody do jej zbadania. W ten sposób określone zostaną najważniejsze właściwości wody, takie jak odczyn, twardość, zawartość związków chemicznych, w tym przede wszystkim żelaza i manganu. Oczywiście woda powinna być też skontrolowana pod kątem występowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych.


Wróć do bloga