Na czym polega uzdatnianie podłoża?Budowa różnego rodzaju masywnych budowli, takich jak wysokie biurowce, apartamentowce czy drogi zawsze wiąże się z przygotowaniem odpowiedniego posadowienia.

Grunt to element, który bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i trwałość danego obiektu. Niestety bardzo często okazuje się, że podłoże, które jest przeznaczone na teren budowy, jest niewystarczająco stabilne. Może to wynikać m.in. z tego, że pod ziemią pojawiły się pustki spowodowane prowadzeniem prac górniczych w niedalekiej okolicy lub rozluźnienia powstałe z przyczyn naturalnych. Aby umożliwić sobie prowadzenie działań budowlanych w takich rejonach, geotechnicy opracowali szereg rozwiązań skutecznie uzdatniających podłoże. W jaki sposób rozpoznaje się stan podłoża i jak przeprowadza się prace wypełniania pustek?

Roboty podsadzkowe wzmacniające grunt

Prawidłowe przeprowadzenie prac podsadzkowych ma na celu uzdatnić podłoże i zabezpieczyć je przed dalszym deformowaniem nieciągłych powierzchni. Metoda, jaką zastosuje się do wzmocnienia gruntu, jest uzależniona od jego stanu i warunków geotechnicznych panujących w danym obszarze. W tym celu najpierw wykonuje się badanie składające się z wielu wykopów i wierceń, a niekiedy także z wykonania testów laboratoryjnych na próbkach dostarczonych z placu budowy. Do uzdatniania podłoża wykorzystuje się np. klasyczne podsadzki hydrauliczne z piasku, podsadzki z popiołów lub mieszanki cementowe. Tego rodzaju surowce wtłacza się głęboko pod ziemie w miejscach, w których występują pustki. Następnie polegając na sile grawitacji, pozwala się mieszance na wypełnienie szczelin lub wspomaga się ten proces, wykorzystując zatłaczanie pod ciśnieniem.

Stosowanie podsadzki jest jedną z wielu metod na uzdatnienie podłoża, która pozwala ustabilizować grunt i zabezpieczyć dany obszar, jednak każda z nich wyceniania jest w inny sposób i wiąże się z wykorzystaniem wyspecjalizowanego sprzętu. Co bardzo istotne przed podjęciem jakichkolwiek działań zawsze wykonuje się szereg badań, dzięki którym można stwierdzić jaka technika wzmacniania okaże się najbardziej skuteczna!


Wróć do bloga