Metody zabezpieczania robót ziemnychWspółczesny intensywny rozwój budownictwa oraz coraz więcej ograniczeń urbanistycznych spowodowanych m.in. specyfikę danych terenów, jak i istniejącej już zabudowy, coraz częściej istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia robót ziemnych. Obudowy zabezpieczające wykopy to specjalne konstrukcje, których celem jest utrzymanie ściany przed utratą stateczności. W tym artykule przedstawimy najważniejsze metody zabezpieczania wykopów.

  • Obudowa berlińska. Jest to tymczasowa konstrukcja oporowa, która służy do obudowy głębokich wykopów. Stosowana jest w celu przeniesienia obciążeń w postaci parcia gruntu. Ten rodzaj zabezpieczenia wykopów wykonuje się poprzez wbicie lub umieszczenie w uprzednio wykonanych otworach pali stalowych. Przestrzeń między palami wypełniana jest w miarę pogłębiania wykopu elementami poziomej opinki. Obudowa berlińska znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy woda gruntowa występuje poniżej wykopów, a w sąsiedztwie nie ma innych budynków.
  • Obudowa paryska. Jest to odmiana obudowy berlińskiej. Wykonywana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych, w których pozostawia się startowe pręty zbrojeniowe. Wraz z sukcesywnym wybieraniem gruntu, pręty odsłania się i odgina, a po ustawieniu siatki zbrojeniowej betonuje się fragment obudowy wykopu.
  • Palisada. To wykonane w gruncie pale, które stykają się ze sobą lub nachodzą na siebie, z których tylko co drugi może być zazbrojony. W tym przypadku nie ma konieczności stosowania opinki, jak przy obudowie berlińskiej. Palisada znajduje zastosowanie w warunkach gęstej zabudowy. Metoda ta pozwala na znaczne ograniczenie wibracji i hałasów. Pionowe pale wpuszczone w grunt pozwalają na przeprowadzenie prac nawet w pobliżu fundamentów innych istniejących budynków.
  • Ścianki szczelne. Znajdują zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie istnieje konieczność zabezpieczenia wykopu nie tylko przed parciem gruntu, ale również przed przenikaniem wody. Metoda ta jest więc zalecana zwłaszcza w gruntach nawodnionych. Rozróżniamy ścianki szczelne tymczasowe i stałe (stanowiące element konstrukcji obiektu). Wykop zabezpieczony jest poprzez wbicie w ziemię różnego rodzaju ścianek szczelnych z grodzic stalowych lub z tworzyw sztucznych. Rozwiązanie to stosowane jest przy fundamentowaniu, także jako stałe elementy fundamentów wielu budowli.

Wróć do bloga