Jakie studnie można stosować w pasie drogowym?Przeprowadzanie dużych inwestycji budowlanych zawsze jest starannie zaplanowanym procesem. Każda decyzja musi opierać się na wcześniejszej analizie i na przewidywaniu potencjalnych zagrożeń, a także korzyści. Nie inaczej jest w przypadku zlokalizowania studni w pasie drogowym. Jakie studnie sprawdzą się w tym miejscu? I jakie korzyści daje takie ich rozmieszczenie? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jakie studnie są stosowane w pasie drogowym?

Studnie wykorzystywane w pasie drogowym mogą mieć różną charakterystykę. Chodzi zarówno o elementy instalacji kanalizacyjnej, jak i o studnie niezbędne do stworzenia instalacji bytowo-gospodarczej, deszczowej czy ogólnospławnej. Wykorzystywane są studnie rewizyjne włazowe i niewłazowe, w tym studnie kinetowe lub przewietrzniki. Duże znaczenie mają także odporne na uszkodzenia studzienki teleskopowe.

Czym muszą się wyróżniać studnie umieszczone w pasie drogowym?

Oto kilka najważniejszych czynników:

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna, 
  • odporność na ścieranie,
  • niski ciężar własny, 
  • łatwy i szybki montaż,
  • dopasowanie do sił ściskających, sił wyporu nawodnionego gruntu i działania substancji chemicznych od wewnątrz i od zewnątrz.

Jakie korzyści dają studnie w pasie drogowym?

Dlaczego jednak studnie są niekiedy umieszczane w pasie drogowym? Okazuje się, że taki sposób projektowania to zabieg celowy, nieprzypadkowy. Pozwala on łatwiej zrealizować poszczególne prace, a w przyszłości zapewnia dobry dostęp podczas konserwacji systemu, czy jego modernizacji. 

Ponadto, poprzez zmniejszenie potrzeby wykonywania robót drogowych, mniej zasobów jest potrzebnych do utrzymania dróg, co powoduje oszczędności. Dodatkowo ograniczenie ilości czasu potrzebnego na naprawy, umożliwia wykonywanie innych ważnych zadań.


Wróć do bloga