Jakie ma znaczenie lokalizacja studni głębinowej?Zapewnienie dostępu do wody to jeden z podstawowych elementów, które musimy wziąć pod uwagę planując zamieszkanie w danym miejscu. Wiele osób przekonało się, że świetnym rozwiązaniem jest wywiercenie studni głębinowej, gwarantującej stałe zaopatrzenie w wodę pitną. Praktyka pokazuje jednak, że ogromne znaczenie ma staranny dobór lokalizacji takiej studni. Jakie czynniki warto więc wziąć pod uwagę? Temat ten omawiamy w naszym artykule. 

Kwestie prawne a lokalizacja - o czym pamiętać?

Jedną z podstawowych kwestii, które należy wziąć pod uwagę jeśli chodzi o lokalizację studni głębinowej są oczywiście wymogi prawne. Szczegóły dotyczące tego, jakie powinno być usytuowanie studni w zależności od budynków, punktów użyteczności działki, czy studzienek kanalizacyjnych zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. 

Jakie szczegóły możemy w nim znaleźć? Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, studnia głębinowa musi znajdować się w odległości co najmniej pięciu metrów do granicy działki, piętnastu metrów do budynków inwentarskich i szamb, trzydziestu metrów od najbliższego przewodu kanalizacji indywidualnej oraz siedemdziesiąt metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych. 

Warto jednak podkreślić, że wywiercenie studni głębinowej o głębokości do trzydziestu metrów, służącej do pobierania wód podziemnych w ilości nie większej niż 5m³ nie wymaga zaawansowanych działań prawnych. Konieczne jest jednak zawiadomienie starostwa o planowanych działaniach.  

Jakie czynniki wziąć pod uwagę?

Jednak to nie koniec. Planując wywiercenie studni głębinowej, pod uwagę należy wziąć także czynniki hydrogeologiczne, związane z warstwami wodonośnymi. Warto pamiętać, że woda nadająca się do spożycia musi być wodą głębinową, pobieraną poniżej poziomu wód zaskórnych i gruntowych. Tylko to da nam pewność, że jest ona czysta pod względem bakteriologicznym (nie oznacza to jednak, że wykazuje doskonały skład pierwiastkowy - w większości przypadków konieczne jest stosowanie dodatkowych filtrów).

Jeśli więc chcemy podjąć słuszną decyzję, konieczne jest staranne dokonanie oceny zasobów wód podziemnych oraz analiza różnego rodzaju dokumentów sporządzonych przy okazji tworzenia innych, okolicznych odwiertów.

Pod uwagę należy wziąć także samą działkę, w tym jej zadrzewienie, pochyłość, twardość i rodzaj podłoża, zagospodarowanie przestrzenne, a także obecność różnego rodzaju instalacji, które należy wziąć pod uwagę.


Wróć do bloga