Jak wykonuje się iniekcję gruntową?Iniekcje gruntowe stosuje się wszędzie tam, gdzie wykonanie określonych prac budowlanych wymaga wzmocnienia podłoża. Powodem przeprowadzania tego rodzaju prac są nieodpowiednie parametry geotechniczne, które mogą przyczynić się nawet do katastrofy budowlanej. Iniekcja polega na wprowadzeniu w słabsze warstwy gruntu specjalnych materiałów wzmacniających. Jak przeprowadza się zabieg? Na czym dokładnie polega iniekcja gruntowa?

Czym jest iniekcja gruntowa?

Mówiąc o iniekcji gruntowej, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jej liczne zalety — jest to metoda alternatywna dla tradycyjnych sposobów wzmacniania gruntów. Na jej korzyść przemawia efektywność, szybkość prac, ich mniejsza uciążliwość dla otoczenia, a także minimalizowanie kosztów. W przypadku wykonywania iniekcji gruntowej można zrezygnować z wykopów i innych skomplikowanych robót z użyciem specjalistycznego sprzętu. Mniej inwazyjny sposób umożliwia skuteczne wzmocnienie gruntu pod przyszłe inwestycje, ale także wszędzie tam, gdzie niezbędne jest stworzenie umocnienia pod już istniejącymi budynkami, np. w przypadku zabytków. Iniekcja zapobiega osuwaniu się podłoża, stabilizuje grunt, zagęszcza. Może zostać zastosowana w razie konieczności uszczelnienia obiektów znajdujących się ponad poziomem gruntu — tuneli czy przejść podziemnych. 

Jak wygląda przeprowadzanie iniekcji gruntowej?

Iniekcja gruntowa polega na wprowadzeniu w słabe warstwy podłoża materiału wiążącego, specjalnego spoiwa. Ze względu na dość szeroki wybór tzw. iniektów oraz istnienie kilku sposobów wykonywania iniekcji, technologia dobierana jest zawsze indywidualnie w zależności od charakterystyki gruntu, na którym mają  być prowadzone prace.  Pomocna może okazać się tutaj ekspertyza geologiczna

Najbardziej uniwersalnym rodzajem omawianej metody jest iniekcja niskociśnieniowa, która pozwala na podanie w głąb gruntu (nawet na głębokość kilkudziesięciu metrów) wybranego spoiwa poprzez przygotowany wcześniej otwór (odwiert niewielkich rozmiarów). Specjalne mieszaniny to najczęściej materiały z wysoką zawartością spoiw mineralnych, zaczyny cementowe i inne. Wybrane tworzywo musi zostać podane pod odpowiednim ciśnieniem. 


Wróć do bloga