Jak buduje się studnie do wytrącania energii?Słowo "studnia" dla większości osób oznacza jedynie punkt ręcznego ujęcia wody. Okazuje się jednak, że termin ten jest wykorzystywany do określenia wielu elementów konstrukcji stosowanych w systemach wodno-kanalizacyjnych. Dobrym tego przykładem są studnie do wytrącania energii. Czym się one charakteryzują? I gdzie są stosowane?

Czym wyróżniają się studnie do wytrącania energii?

Zadaniem studni do wtrącania energii jest zmniejszanie prędkości cieczy przepływającej przez układ kanalizacyjny. W tym celu studnie te mają szczególną budowę. Posiadają dopływ umieszczony nieco wyżej, asymetrycznie, w bocznej części oraz odpływ umieszczony przy dnie. To sprawia, że woda wpływająca do studni z dużą prędkością jest wprawiana w ruch obrotowy, spływa w dół spiralnie, a co za tym idzie traci część energii.

Dodatkowo:

  • dno studni do wytracania energii przybiera kształt kulisty, a zwieńczenie kształt stożka,
  • górna część studni może być wykonana z płyty HDPE, na którą nakładana jest płyta odciążająca oraz płyta pokrywowa,
  • elementy mogą mieć dwie średnice: D800 oraz DN1000.

Zastosowanie studni do wytrącania energii

Studnie do wytrącania energii mają duże znaczenie w systemach kanalizacyjnych tworzonych na trudnych terenach, gdzie występuje duże zróżnicowanie spadku i wysoka prędkość przepływu. Ich budowa sprawia, że gwarantują właściwy przepływ i ograniczają ryzyko uszkodzeń sieci. Zapobiegają m.in. rozszczelnieniu się instalacji i tworzeniu się niekorzystnego rozkładu ciśnienia.

Studnie do wytrącania energii są stosowane m.in. na terenach pagórkowatych i górskich, jak i w pobliżu skarp i wzniesień. Ich wykorzystanie pozwala na budowanie tańszych i korzystniejszych rurociągów, które są umiejscowione płytko pod ziemią i nie wymagają wykonywania głębokich wykopów.


Wróć do bloga