Czym charakteryzują się studnie wodomierzowe?Wodomierz, to specjalistyczny rodzaj licznika, który według polskiego prawa musi zostać odpowiednio zabezpieczony przed niekorzystnymi czynnikami. Duże znaczenie ma też jego właściwe umiejscowienie, tak aby na konstrukcję nie oddziaływała woda, przymrozki, czy nie miały do niej dostęp niepowołane osoby trzecie. Szczegółowe wytyczne określa norma PN-B-10720, w której m.in. ustalono wymagania dla zestawu wodomierzowego, w tym wymagania dotyczące montażu, czy warunków pomiaru. Niekiedy nie ma jednak możliwości umieszczenia wodomierza w budynku. W takiej sytuacji wykorzystywane są tzw. studzienki wodomierzowe. Czym się one charakteryzują? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym jest studnia wodomierzowa?

Konieczność wykorzystania studni wodomierzowej istnieje szczególnie w obiektach bez podpiwniczenia, gdzie nie ma właściwego miejsca na montaż. W celu spełnienia norm konieczne jest więc wykorzystanie studni wodomierzowej, wyposażonej w licznik, która ma za zadanie ochronić zarówno wodomierz, jak i armaturę wodną na przyłączach sieci wodociągowych. Cała konstrukcja jest nowoczesna i starannie przemyślana. Oczywiście każda z nich może różnić się wielkością, sposobem wykonania, zastosowanym materiałem, izolacją, czy zamknięciem, jednak zawsze łączą je następujące cechy wspólne:

  • wygoda dostępu do licznika, 
  • odporność na przemarzanie dzięki odpowiednio przygotowanej izolacji, 
  • szczelność, w tym zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych,
  • zgodność z wytycznymi zawartymi w polskim prawie.

Studnie wodomierzowe - co warto wiedzieć?

Co jeszcze należy wiedzieć o studniach wodomierzowych? Warto wspomnieć, że rozwiązanie to znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w przyłączach domowych, ale także na działkach, w parkach, przy cmentarzach, na kempingach czy jako przyłącza budowlane. Oczywiście zastosowane ostatecznie rozwiązanie i jego parametry zależą od wielu czynników. Jakich? Pod uwagę należy wziąć m.in. wysokości wód gruntowych na danym terenie, a także głębokość przemarzania gruntów, która w naszym kraju waha się od 0,8 do 1,4 metra. 

Oczywiście wybór ostatecznej opcji, przeprowadzenie testów, a także właściwy montaż należy powierzyć profesjonalistom. Jeśli więc planujesz wykorzystanie rozwiązania, jakim jest studnia wodomierzowa, zachęcamy Cię do skorzystania z naszej oferty.


Wróć do bloga