Badanie płytą dynamiczną. Na czym to polega?Aby możliwa była realizacja inwestycji budowlanej, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych. Dzięki nim istnieje możliwość określenia i oceny właściwości i warunków gruntowych panujących na danym terenie. Istotnym badaniem z zakresu diagnostyki geotechnicznej jest badanie płytą dynamiczną.

Jak przebiega badanie płytą dynamiczną?

Badanie płytą dynamiczną wykonywane jest z zastosowaniem dwóch płyt - obciążającej i dynamicznej. Pierwsza z nich przykładana jest na płasko do badanego gruntu, a druga spada na nią z wysokości 70 cm. Płyta dynamiczna ma ciężar 20 kg i średnicę 30 cm. Poprzez działanie jednej płyty na drugą można ocenić poziom osiadania podłoża. Następnie wyniki badań są przeliczane na dynamiczny moduł odkształcenia, co wymaga zastosowania specjalnego elektronicznego przyrządu. Odczyty wyników uzyskuje się od razu po uderzeniu jednej płyty o drugą. Badanie powtarza się trzykrotnie dla potwierdzenia rezultatów.

Badanie płytą dynamiczną ma stosunkowo częste zastosowanie. Można je wykonać bez specjalnych przygotowań, przebiega szybko i jest stosunkowo proste.

Co ma na celu badanie płytą dynamiczną?

Badanie płytą dynamiczną pozwala ocenić dwa niezwykle ważne parametry podłoża: nośność gruntu oraz stopień jego zagęszczenia. Mając informacje na temat osiadania gruntu, można obliczyć prędkość osiadania. Parametry te są istotne dla stabilności konstrukcji, gdyż im bardziej zbite podłoże, tym lepiej znosi obciążenie i nie osuwa się. W ten sposób uzyskuje się informacje na temat wartości osiadania gruntu

Metoda badań z zastosowaniem płyty dynamicznej znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mają być posadowione budynki lub drogi. Wykonuje się je również na terenach, gdzie planowana jest praca ciężkim sprzętem budowlanym, np. żurawiem wieżowym.

Pozyskane dane po przeprowadzeniu badań płytą dynamiczną pozwalają inwestorowi podjąć decyzje dotyczące doboru właściwych materiałów oraz rozwiązań technologicznych na różnych etapach procesu budowlanego. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że to, czy na danym terenie będzie można wybudować dom, drogę lub autostradę, zależy również od wielu innych czynników. Poprzez zastosowanie płyty dynamicznej można określić tylko niektóre parametry, jednak bardzo często istnieje konieczność zastosowania również innych metod. Usługi w tym zakresie zapewnia nasza firma Geotest z siedzibą w Tychach.


Wróć do bloga